هدایای تبلیغاتی,خودکار پلاستیکی

خودکار پلاستیکی تبلیغاتی دشتبان

خودکار پلاستیکی هدیه‌ای ارزان و محبوب خودکار پلاستیکی یکی از ارزان ترین هدایای کاربردی تبلیغاتی است که انتخابی اجتناب‌ناپذیر شرکت‌ها و ادارات می‌باشد. این محصولات که در انواع  شستی‌دار (فشاری) و کمر پیچ گروه‌بندی می‌شود، دارای نوک نوشتاری 0/5، 0/7 و 1 میلیمتر هستند. البته در سال‌های اخیر، قطر نوشتاری ادامه مطلب…