جا کلیدی تبلیغاتی, پرمصرف و کاربردی

معرفی جا کلیدی

جا کلیدی تبلیغاتی یا جاسوئیچی تبلیغاتی هدیه پرکاربرد و پرمصرف میباشد که همیشه بدلیل نوع کاربردی و قیمت مناسب آن در بین هدایای تبلیغاتی مطرح بوده است.
متناسب با نوع نگرش مدیران شرکتها و سلیقه های متفاوت، اینگونه جا کلیدی ها به چند نوع جاکلیدی فلزی، جاکلیدی چرمی، جاکلیدی چوبی، جاکلیدی پلاستیکی و جاکلیدی ترکیبی دسته بندی میشوند.
Key Chain, Key Holder, Leather key chain, Metal key ring, Multifunction key chain
هدایای تبلیغاتی | بازرگانی دشتبان | برند کینگ پن