جا کلیدی تبلیغاتی, پرمصرف و کاربردی

جا کلیدی تبلیغاتی یا جاسوئیچی تبلیغاتی هدیه پرکاربرد و پرمصرف میباشد که همیشه بدلیل نوع کاربردی و قیمت مناسب آن در بین هدایای تبلیغاتی مطرح بوده است.
متناسب با نوع نگرش مدیران شرکتها و سلیقه های متفاوت، اینگونه جا کلیدی ها به چند نوع جاکلیدی فلزی، جاکلیدی چرمی، جاکلیدی چوبی، جاکلیدی پلاستیکی و جاکلیدی ترکیبی دسته بندی میشوند.
Key Chain, Key Holder, Leather key chain, Metal key ring, Multifunction key chain
هدایای تبلیغاتی | بازرگانی دشتبان | برند کینگ پن

جاکلیدی تبلیغاتی

KHL-0220 | جاکلیدی چرم کمری

جاکلیدی تبلیغاتی

KHL-0110 | جاکیدی تیتانیوم E

جاکلیدی تبلیغاتی

KHL-0080 | جاکیدی تیتانیوم A

جاکلیدی تبلیغاتی

KHL-0040 | جاکیدی استیل بلک

جاکلیدی تبلیغاتی

KHL-0033 | جاکیدی UPV نیم گرد

جاکلیدی تبلیغاتی

KHL-0421 | جاکلیدی میلینگ W1

جاکلیدی تبلیغاتی

KHL-0400 | جاکلیدی میلینگ

جاکلیدی تبلیغاتی

KHL-0350 | جاکلیدی کرون براق

جاکلیدی تبلیغاتی

KHL-0340 | جاکلیدی کرون F

جاکلیدی تبلیغاتی

KHL-0330 | جاکلیدی کرون D آبی

جاکلیدی تبلیغاتی

KHL-0310 | جاکلیدی کرون D