جاکلیدی تبلیغاتی, هدیه ای پر استفاده

جاکلیدی یا جاسوئیچی یکی از پرمصرفترین هدایای تبلیغاتی بازرگانی دشتبان میباشد که بدلیل کاربرد و قیمت مناسب همیشه در بین هدیه ها مطرح بوده است.
متناسب با نوع دیدگاه مدیران سازمانها و سلایق متفاوت، این محصولات به انواع جاکلیدی فلزی، چرمی، چوبی، پلاستیکی و ترکیبی دسته بندی میشوند.
Key Chain, Key Holder, Leather key chain, Metal key ring, Multifunction key chain

Product Tag – |

جاکلیدی تبلیغاتی

KHL-0220 | جاکلیدی چرم کمری

جاکلیدی تبلیغاتی

KHL-0110 | جاکیدی تیتانیوم E

جاکلیدی تبلیغاتی

KHL-0080 | جاکیدی تیتانیوم A

جاکلیدی تبلیغاتی

KHL-0040 | جاکیدی استیل بلک

جاکلیدی تبلیغاتی

KHL-0033 | جاکیدی UPV نیم گرد

جاکلیدی تبلیغاتی

KHL-0421 | جاکلیدی میلینگ W1

جاکلیدی تبلیغاتی

KHL-0400 | جاکلیدی میلینگ

جاکلیدی تبلیغاتی

KHL-0350 | جاکلیدی کرون براق

جاکلیدی تبلیغاتی

KHL-0340 | جاکلیدی کرون F

جاکلیدی تبلیغاتی

KHL-0330 | جاکلیدی کرون D آبی

جاکلیدی تبلیغاتی

KHL-0310 | جاکلیدی کرون D