ماشین حساب تبلیغاتی دشتبان

معرفی

ماشین حساب تبلیغاتی ( Calculator ), محصولی امروزی از دسته هدایای الکترونیکی و دیجیتال است.
در سالهای اخیر، استفاده از آن برای تبلیغ برند بسیار زیاد شده است.
بازرگانی دشتبان انواع متنوع این محصول را برای تقدیم به مخاطبین عرضه می نماید.