خودکار پلاستیکی تبلیغاتی هدیه‌ای محبوب

خودکار پلاستیکی چیست؟

خودکار پلاستیکی تبلیغاتی ( Plastic Pen ) هدیه ای محبوب یکی از عمومی‌ترین و ارزانترین هدایای تبلیغاتی به شمار میرود. این محصول جزء لاینفک هدایای تبلیغاتی شرکتها میباشد و در مدلهای شستی دار ( فشاری ) و کمر پیچ دسته‌بندی میشود.

دسته بندی محصول

این محصولات دارای نوک نوشتاری پنج دهم، هفت دهم و یک میلیمتر هستند. در چند سال اخیر، خودکار پلاستیکی دارای نوک یک میلیمتر به علت حالت نوشتاری روانتر، با استقبال بیشتری از سوی مخاطبین روبرو شده است.
برای درج لوگو و تبلیغات بر روی این محصول، میتوان از روشهای چاپ تامپو و لیزر بر روی بدنه و گیره آن استفاده نمود. در حال حاضر، پرتعدادترین دسته هدایای بازرگانی دشتبان، این محصول در برند کینگ پن و النترا است.
Promotional pen, Advertising pen, Stationery pen, Ball pen, Plastic pen, Lecce plastic pen, Senator plastic pen, Plastic pen

خودکار پلاستیکی

PPN-0200 | خودکار 490

خودکار پلاستیکی

PPN-0020 | خودکار 002

خودکار پلاستیکی

PPN-1070 | نیم متالیک

خودکار پلاستیکی

PPN-1000 | متالیک گیره P

خودکار پلاستیکی

PPN-0940 | گیره دایره

خودکار پلاستیکی

PPN-0880 | سیلور نایس

خودکار پلاستیکی

PPN-0860 | سوهانی نیو

خودکار پلاستیکی

PPN-0810 | ژنرال وایت

خودکار پلاستیکی

PPN-0790 | خودکار ژنرال بلک

خودکار پلاستیکی

PPN-0760 | خودکار رومی بلک

خودکار پلاستیکی

PPN-0720 | خودکار روان 007